กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส