รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(บรรณารักษ์)

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่บรรณารักษ์ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ (09.00 - 16.00 น.) เอกสารเพิ่มเติม