ยินดีกับครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์

4 เมษายน 2562 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เดินทางมาส่ง ครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ กลุ่มสาระศิลปะ ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม