กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

7 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม