กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานเพื่อการเรียนรู้ และสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่าน

14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ร่วมกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม