การแข่งขันทักษะวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ "KPRUMS NEXT STEP NEW START" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

6 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ "KPRUMS NEXT STEP NEW START" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันมีดังนี้

- นายอาทิตย์  เกียวนา นายธนา กาเหมือยวงษ์ นายปริทัศน์  คำพลอย นายอดิศร อุดจอม และนายธีรยุทธ อุดจอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวนจำลอง ภายใตัหัวข้อ "สวนของพ่อ" 

- นายเมส - นางสาวเสาวณีย์  เกียรติพงศ์อรุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน Youtube ภายใต้หัวข้อ "กิน เที่ยว เล่น แถวบ้าน สไตล์ Youtuber"

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม