กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

31 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน โดยในครั้งนี้ นางสาวสายพิณ จันทร์แก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนคนต่อไป รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม