กีฬากลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา

27 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่ปะ - แม่กาษา โดยมีการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด เปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม