แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 101
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 167
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 416
รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (โครงการพัฒนาวงโยธาวาทิต) เขียนโดย Super User 470
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 312
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 411
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย Super User 538
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 844
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เขียนโดย Super User 1092