แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 48
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 305
รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (โครงการพัฒนาวงโยธาวาทิต) เขียนโดย Super User 345
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 213
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 285
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย Super User 409
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 694
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เขียนโดย Super User 922
ประกาศขายพัสดุที่เสื่อมชำรุด เขียนโดย Super User 591