แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 75
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 116
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 364
รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (โครงการพัฒนาวงโยธาวาทิต) เขียนโดย Super User 411
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 263
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 351
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย Super User 476
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 766
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เขียนโดย Super User 1006
ประกาศขายพัสดุที่เสื่อมชำรุด เขียนโดย Super User 659