แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 37
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 142
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 249
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 484
รายละเอียดโครงการซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (โครงการพัฒนาวงโยธาวาทิต) เขียนโดย Super User 560
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 380
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เขียนโดย Super User 499
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย Super User 620
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 937
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เขียนโดย Super User 1194