ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ

12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการร่วมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำโดยนายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม และนางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย ครู คศ.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม