ร่วมต้อนรับผอ.ทวีศักดิ์ คำภีระ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนในสพป.ตากเขต 2 ผู้บริหารจากสพม.38 และคณะครูจากโรงเรียนแม่โกนเกนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม