ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14-15 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง มี 5 รายการ ดังนี้
1. เด็กชายทศพร เกิดแก้ว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ ครูผู้ฝึกซ้อม
2. เด็กหญิงสาริศา วิภัตติกุล การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ครูไพรงาม โพธิ์พุฒ ครูผู้ฝึกซ้อม
3. นางสาวจันจิรา ศรีนกทอง นางสาววันเพ็ญ แซ่กือ และนางสาวอาทิตยา คำแก้ว การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ครูเอกชัย บุญปัน ครูผู้ฝึกซ้อม
4. นางสาวพรสุดา ทองผกาธารา การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 ครูกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูผู้ฝึกซ้อม
5. นายธนวิชญ์ มีศรี และเด็กชายนพรัตน์ ใชยราช การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ครูจันทนา ขัดต๋า และครูจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือน ครูผู้ฝึกซ้อม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม