ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน

11 กันยายน 2561 คณะจากสพม.38 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม