กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีซุ้มสาธิตการทดลอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การโต้วาที และการตอบคำถามชิงรางวัล  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม