กิจกรรมปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง

17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่จังหวัดตาก  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม