กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรเนืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวาระทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา และการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละห้อง  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม