รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

7 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงาน "วันรพี ประจำปี 2561" ได้แก่ นางสาวพรจิต แซ่กือ นางสาวสุมิตรา รักสถานกำเนิด และนางสาวชุติมา วงศ์ศิริประภา โดยมีครูอัมรินทร์ สมณะเป็นครูผู้ควบคุม
รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม