พิธี “ทำบุญครบรอบ 37 ปีการก่อตั้งโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม” และจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)