นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับทุนจากบริษัท แม่สอดโลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด