นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมตรวจเยี่ยมนักเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์