รางวัลการประกวดเรียงความ “พระมหากรุณาธิคุณ 70 ปีแห่งความทรงจำ”