แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560