สืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา และโครงงานงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกับอบต.แม่ปะ